*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Trakų r. sav., Lentvaris, Vokės g. 3B. 7944/0002:143 Lentvario m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Elektros tinklų, elektros energijos perdavimas, transformavimas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Vaidotas Vasiliauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. 26453, išduotas nuo 2010-12-01), tel. Nr. +370613 63200, el. p. vaidotas.vasiliauskas@connecto.ee, projektinių pasiūlymų rengėjas Vaidotas Vasiliauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. 26453, išduotas nuo 2010-01-01), el. p. vaidotas.vasiliauskas@connecto.ee, UAB „Connecto Lietuva“, Mokslininkų g. 39-2, Vilniaus m. sav., tel. Nr. +370 600 63564, el. paštas info.lietuva@connecto.ee

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Litgrid AB., Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, el. p. info@litgrid.eu.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Partizanų g. 63M , Kaunas ., tel. Nr. +370672 24265, darbo dienomis 08:00–16:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-06-24, el. vaidotas.vasiliauskas@connecto.ee, tel. Nr. +370613 63200, Partizanų g. 63M, Kaunas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2023-07-25, 16 val. Nuotoliniu būdu TEAMS platformoje, nuoroda į susirinkimą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQzZmRhMmEtZjhkMS00MDZiLTlmYjgtMmEwYjY4MzlkNzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225578ef0f-62ff-4c5b-b3ae-fa7cf3d9b37f%22%2c%22Oid%22%3a%22e079f9f8-64b2-4114-b714-2a02bf316c56%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image