*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Trakų r. sav., Trakų sen., Akmenos g. 45. Žemės sklypo Kad. Nr.:7984/0002:1283.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma (nekintanti) žemės sklypo paskirtis - Kita, naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama ir būsima pastato paskirtis- Gyvenamoji (daugiabučiai pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Trakuva“, SPV Filomena Kvedaravičienė, arch.: S.Kučinskaitė , el.p. info@trakuva.lt, tel: +37069939313.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas: P.R., A.R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Trakuva“ , Trakų r.sav., Trakų m., Vytauto g. 16. Tel.: +37069939313, el. paštas: info@trakuva.lt,.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2023-03-01 nuo 09:00 iki 16.00 val

Savivaldybės interneto svetainės adresu: www.trakai.lt, bei www.planuojustatau.lt

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami:

raštu : UAB „Trakuva“, Vytauto g. 16, Trakai, LT-21105 arba el.p.: info@trakuva.lt iki 2023-03-01

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Trakų seniūnijos patalpose;

Adreasas: Trakų m., Vytauto g.33.

Data ir laikas: 2023-03-01, 15:00-16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image