*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Trakų rajono sav., Trakų sen., Padumblė / Kad. Nr. 7984/0005:1018 ( X:6055400,0 Y:550800,0)

Žemės sklypo esama ir (ar)numatoma pagrindinė naudojimo paskirtisir būdas:

Žemės ūkio / Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statinių esama ir ( ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai, 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

PV Zita Bacevičienė, A1510 / zita.arch@gmail.com / tel. nr. 8 686 60 616

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

S.K.

Susipažinimo su projektiniai pasiūlymais adresas, telefono Nr. ir laikas:

El.p. zita.arch@gmail.com; mob. Tel. +8 686 60 616. Darbo dienomis nuo 9.00val. iki 17.00 val. Trakuose, Vytauto g. 19 iš anksto susitarus.

Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.trakai.lt, skiltyje ,,Informacija apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą (Projektiniai pasiūlymai)’’

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Motyvuotas pastabas, pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el.p. zita.arch@gmail.com, raštu Trakai, Vytauto g. 19,  iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Trakai, Vytauto g. 33 ( Trakų seniūnija), 2023-05-29 pradžia 16.00val.      

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image