*alt_site_homepage_image*

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Trakų r. sav., Trakų sen., Kirmėliškių k. sklypo kad. Nr.: 7984/0001:379 Žaizdrių m. k.v.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (6.1) - gyvenamasis namas; pagalbinio ūkio paskirties pastatas (7.17), Kitos paskirties inžineriniai statiniai - buitinių nuotekų valykla

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai):

arch. Tauras Budzys; adresas: Antakalnio g. 76-42,Vilnius mob. tel.: +370 698 24490, El. Paštas: budzys@gmail.com. Statinio projekto vadovas - Tauras Budzys

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

K. M. ir K. B.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Antakalnio g. 76-42,Vilnius mob. tel.: +370 698 24490 iki 2023-09-25, darbo dienomis 10:00 – 17:00 val., internetinėje svetainėje (trakai.lt) bei informaciniame stende

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reglamento 63.4 papunkčio reikalavimais (dėl iki viešo susirinkimo pradžios gautų visuomenės atstovų pasiūlymų):

- raštu: Antakalnio g. 76-42, Vilnius

- elektroninio pašto adresu: t.budzys@gmail.com

Iki 2023-09-25.

 Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą; vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą  ar  telefono Nr.), kad būtų galimybė įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą. Pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks Trakų rajono savivaldybės vestibiulyje, adresu: Vytauto g. 33, Trakai, 2023-09-25, 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image