*alt_site_homepage_image*

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Trakų r. sav., Lentvaryje, Dvaro g. 11, kadastrinis numeris: 7944/0001:1966

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios (vieno buto) paskirties

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Igor Pasko, igorpasko@gmail.com , +370 68428556

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): L. J., A. J.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Šilo g. 34-34, Vilnius, +370 68428556, darbo dienomis 10-16 h iš anksto susitarus, ir Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, www.trakai.lt

7. Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais susirinkimas įvyks 2022 m. gruodžio 22 d., 15:00 val. Trakų rajono savivaldybės administracinio pastato vestibiulyje, Vytauto g. 33, Trakai.

8.  Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu igorpasko@gmail.com iki viešojo susirinkimo pabaigos (iki 2022-12-22 16:00 valandos).

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image