*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k., Pilies g.11A, žemės sklypo kad.Nr.7970/0003:1176

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis - Žemės ūkio

Naudojimo būdas - Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas Vlada Jakimavičiūtė 

el.p. vlada.arch@gmail.com, mob.tel. +370 65016326

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V. L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Trakai, Vytauto g. 22, mob.tel. +370 65016326, darbo dienomis  nuo 10:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus), Trakų rajono savivaldybės internetinė svetainė www.trakai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el. paštu vlada.arch@gmail.com , iki viešo susirinkimo dienos 2023-06-29 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023 -06- 29 d., pradžia 16:00 val.

Nuotolinės vaizdo transliacijos nuoroda meet.google.com/ftn-jjex-prs

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image