*alt_site_homepage_image*

INFORMACIJA DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO, PATVIRTINTO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 25 D. SPRENDIMU NR. S1E–59 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“ KOREGAVIMO PRADŽIOS, PLANAVIMO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ

Trakų rajono savivaldybė informuoja, kad planuojama rengti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimą (T00086049), patvirtintą Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E-59 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo‘‘.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija: Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos (funkcinės zonos 73/am6B), plotas apie 1303ha.
Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58300, faks. (8 528) 55 524, el. paštas: info@trakai.lt

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:
1. . įvertinus visuomenės pasiūlymus, papildyti kraštovaizdžio funkcinės zonos 73/am6B privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus, papildomai numatant galimą žemės naudojimo būdą „I1“ (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), neprieštaraujantį nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams
2. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

Supažindinimo tvarka: Su įsakymo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt. Su planavimo darbų programa bus galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl įsakymo projekto visuomenė gali teikti nuo 2022-06-28 iki 2022-07-13 raštu Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.

Informacija apie Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, koregavimo pradžia

Įsakymo projektas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image