*alt_site_homepage_image*

Informacija apie Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 79, 80, 84, 85, 87, 88, 92, 97, 98, 99 kraštovaizdžio tvarkymo zonų, vietovės lygmens, bendrųjų planų tikslus ir uždavinius.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo teritorijos dalys.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58300, faks. (8 528) 55 524, el. paštas: info@trakai.lt

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

1. detalizuoti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius;

2. sudaryti sąlygas darniai planuojamų teritorijų raidai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;

3. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamose teritorijose sąlygų.

4. nustatyti planuojamų teritorijų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires;

5. numatyti teritorijų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.

Supažindinimo tvarka: Su įsakymo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt. Su planavimo darbų programa bus galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl įsakymo projekto visuomenė gali teikti nuo 2021-08-11 iki 2021-08-25 raštu Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.

Įsakymo projektas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image