*alt_site_homepage_image*

INFORMACIJA DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO, PATVIRTINTO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 25 D. SPRENDIMU NR. S1E–59 „DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO“ KOREGAVIMO PRADŽIOS, PLANAVIMO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ

Trakų rajono savivaldybė informuoja, kad planuojama rengti Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimą (T00086049), patvirtintą Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E-59 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo‘‘.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija: Trakų rajono savivaldybės teritorijos dalys, plotas apie 1081 ha.
Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58300, faks. (8 528) 55 524, el. paštas: info@trakai.lt

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:
1. įvertinus visuomenės pasiūlymus pakeisti funkcinės zonos (pramonės ir sandėliavimo) 98/i6B ir 99/i6k suplanuotos teritorijos privalomuosius naudojimo reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams;
2. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

Supažindinimo tvarka: Su įsakymo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt. Su planavimo darbų programa bus galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl įsakymo projekto visuomenė gali teikti nuo 2022-05-17 iki 2022-05-30 raštu Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.

Įsakymo projektas

Teritorijų schema

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image