*alt_site_homepage_image*

Įgyvendintas projektas „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

Naujienos

Trakų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 2023–2024 m. įgyvendino Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“, skirtą pagerinti vaikų ir jaunimo psichinei bei fizinei sveikatai. Projekto vertė – 198 934,73 Eur, iš kurių skiriamo finansavimo dalis – 147 211,70 Eur.

Projekto metu atnaujinta 15 sveikatos kabinetų, 4-iuose iš jų (Aukštadvario, Rūdiškių, Paluknio ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijose) atliktas remontas. Norint padidinti sveikatos paslaugų prieinamumą ugdymo įstaigose bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, sveikatos kabinetams buvo įsigytos reikalingos naujos metodinės priemonės (psichinės sveikatos stiprinimui skirtos priemonės, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių priemonės, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonės, informacinių komunikacinių technologijų priemonės ir kitos metodinės priemonės) bei baldai. Įgyvendinus projektą pagerėjo visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygos, o specialistai gali teikti kokybiškas, plataus pobūdžio paslaugas, pagalbą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams.

Projekto įgyvendinimo metu sveikatos kabinete apsilankė, ar kitu būdu projekto metu įsigytomis metodinėmis priemonėmis pasinaudojo per 2000 ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas lankančių asmenų. Jiems sveikatos kabinetuose teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos tapo kokybiškesnės ir lengviau prieinamos.

Daugiausiai dėmesio skirta ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų psichikos sveikatos gerinimui. Projekto metu sveikatos priežiūros specialistai tobulino savo gebėjimus atpažinti ir gydyti vaikus ir jaunimą, patiriančius patyčias arba psichosocialines problemas, o taip pat mokėsi taikyti inovatyvius ugdymo metodus lavinant sveikatos raštingumo įgūdžius. Tai ne tik pagerina visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir įgalina užkirsti kelią vaikų priklausomybei nuo alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų, leidžia anksti identifikuoti savižudiškus polinkius bei mintis ir suteikti būtinąją pagalbą bei paramą.

Trakų rajono savivaldybės informacija

 

The project "Provision of Trakai district municipality health classes for preschool and school education institutions with methodological tools" was implemented

Trakai District Municipality Administration, in cooperation with the Trakai District Municipality Public Health Office, has implemented the project " Provision of Trakai District Municipality Health Classes for Preschool and School Education Institutions with Methodological Tools" funded by the European Economic Area Financial Mechanism in 2023-2024 to improve the mental and physical health of children and young people. The value of the project is EUR 198 934,73, of which the financing part is EUR 147 211,70.

During the project, 15 rooms of the health officeswere renovated, 4 of them were repaired. Various methodological tools for the prevention of mental health were purchased, as well as tools for the development of healthy lifestyle skills, physical activity, prevention of harmful habits, and sexuality education. The project has improved the working conditions of public health professionals, enabling them to provide high quality, wide-ranging services and support to pre-school and school-age children and young people.

More than 2000 pre-school and school children visited the rooms of the health officesor otherwise benefited from the methodological tools acquired during the project. They benefited from improved quality and access to health services provided in rooms of the health offices.

The focus was on improving the mental health of pre-school and school-age children. The project trained health professionals to identify and treat children and young people experiencing bullying or psychosocial problems, as well as to use innovative educational methods to develop health literacy skills. In the refurbished school health rooms, public health professionals provide services to children and young people, and the tools purchased support the use of a range of innovative educational methods. This not only improves public health services, but also helps to prevent children's addiction to alcohol, tobacco and drugs, and allows for early identification of suicidal tendencies and thoughts and the provision of the necessary help and support.

Trakai district municipality information

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image