*alt_site_homepage_image*

Įvyko projekto baigiamasis renginys „Sveikatos kabinetas – erdvė sveikatinimui ir prevencijai“

Naujienos

Trakų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, baigė įgyvendinti projektą, skirtą pagerinti vaikų ir jaunimo psichinę bei fizinę sveikatą.

Projektas „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ finansuotas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Jo vertė – beveik 199 tūkst. eurų, iš kurių skiriamo finansavimo dalis – per 147 tūkst. eurų.

Projektinei veiklai pasiekus finišo tiesiąją, balandžio 24 dieną Paluknio Longino Komolovskio gimnazijoje surengtas baigiamasis renginys – konferencija „ Sveikatos kabinetas – erdvė sveikatinimui ir prevencijai“. Joje dalyvavo ir Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, pabrėžęs būtinybę bei pasiektus gerus šios srities pokyčius, gerinant visapusišką – tiek psichinę, tiek fizinę – jaunosios kartos sveikatą. Pasiekti šiuos tikslus padeda ir įgyvendintas projektas. 

Tuo įsitikino ir renginio dalyviai, apžiūrėję projekto lėšomis gimnazijoje įrengtą šiuolaikišką sveikatos kabinetą, kuriam suremontuoti ir įsigyti reikiamos įrangos buvo panaudotos projektui skirtos lėšos. Kiek anksčiau projekto dėka tokie kabinetai iš esmės atnaujinti  Vytauto Didžiojo, Aukštadvario ir Rūdiškių gimnazijose. 

Surengtoje konferencijoje buvo pristatyti ir aptarti projekto rezultatai. Jie akivaizdūs: atliktas keturių prasčiausios būklės rajono mokyklų sveikatos kabinetų remontas, įsigyta baldai ir įranga, taip pat visi penkiolika rajone esantys sveikatos kabinetai aprūpinti priemonėmis visuomenės sveikatos rizikos veiksnių įvertinimui, žalingų įpročių prevencijai, sveikos mitybos skatinimui, psichikos sveikatos gerinimui.

Atnaujintuose mokyklų sveikatos kabinetuose visuomenės sveikatos priežiūros specialistai teikia paslaugas vaikams bei jaunuoliams, o įsigytos priemonės padeda taikyti įvairius inovatyvius ugdymo metodus. Tai ne tik pagerina visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir įgalina  užkirsti kelią vaikų priklausomybei nuo alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų, sudaro galimybes identifikuoti pavojingas psichologines būsenas ir suteikti būtinąją pagalbą bei paramą.

Konferencijos pranešimuose buvo pateikti aktualūs sveikatos kabinetų ir visuomenės sveikatos specialistų veiklos aspektai, aktualijos, įžvalgos bei galimi būdai, kaip kokybiškai pakelti vaikų ir jaunimo sveikatos gerinimo kartelę.

Įgyvendintas projektas – tai ne tik investicija į visuomenės sveikatos infrastruktūrą, bet ir į jaunų žmonių fizinę ir psichinę gerovę. Trakų rajono savivaldybės administracija ir visuomenės sveikatos biuras tiki, kad šis projektas padės užtikrinti sveikesnę vaikų ateitį.

Trakų rajono savivaldybės informacija

 

Final event “Health Class – A Space for Health Promotion and Prevention" marks completion of the project

 

The Trakai District Municipal Administration, in cooperation with the Trakai District Municipality Public Health Bureau, has completed a project aimed at improving the mental and physical health of children and young people.

The project "Provision of Trakai District Municipality health classes for preschool and school education institutions with methodological tools" was funded by the European Economic Area Financial Mechanism. It is worth almost EUR 199 000, of which over EUR 147 000 is co-financed.

On 24 April, 2024, the final event – conference "Health classes - a space for health promotion and prevention" was held at the Paluknis Longinas Komolovskis gymnasium. Andrius Šatevičius, the Mayor of Trakai District Municipality, took part in the event and highlighted the necessity and the changes achieved in this area, improving the comprehensive health of the young generation, both mental and physical. The project is helping to achieve these goals.

Participants of the conference have a chance to visit the modern health class in Longinas Komolovskis gymnasium, which has also been renovated and equipped using the funds allocated for the project.

The results of the project were presented at the conference, including the renovation of four of the worst condition health classes in the district's schools, the purchase of furniture and equipment, and the equipping of all 15 health classes in the district with tools for assessing public health risk factors, preventing harmful habits, promoting a healthy diet and improving mental health.

The upgraded health classes in educational institutions provide public health services for children and young people. These classes are equipped with innovative equipment and tools, improving public health services and contributing to the prevention of alcohol, tobacco, and drug dependence in children, enabling to identify dangerous psychological conditions and provide assistance and support.

The conference presentations covered relevant aspects of health classes activities and public health professionals' work, current issues, insights, and possible ways to significantly improve the health enhancement standards for children and youth.

The project is not only an investment in public health infrastructure, but also in the physical and mental well-being of young people. The Trakai District Municipality Administration and the Public Health Offices believe that this project will help to contribute to a healthier future for children.

Information from Trakai District Municipality

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image