*alt_site_homepage_image*

Įvyko projekto pristatymas-konferencija „Psichologinė ir fizinė vaikų gerovė – sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenių tikslas“

Naujienos

2023 m. gruodžio 8 d. Trakų suaugusiųjų mokymo centre įvyko renginys – konferencija, skirta pristatyti Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamam projektui „Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“. Konferencija subūrė švietimo ir sveikatos specialistus, mokyklų atstovus bei suinteresuotas šalis, siekiant aptarti ir dalintis patirtimi, kaip geriausiai stiprinti vaikų psichologinę ir fizinę gerovę.

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir vicemeras Jonas Kietavičius sveikino dalyvius ir pabrėžė projekto svarbą Trakų rajono vaikų bendruomenės sveikatai. Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Zita Norkienė pristatė, kaip sveikatos kabinetų aprūpinimas įvairiomis priemonėmis gali užtikrinti vaikų gerovę.

Renginyje taip pat buvo pristatyti įvairūs sveikatą stiprinančių ugdymo įstaigų veiklų pavyzdžiai. Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“ ir Paluknio lopšelis-darželis atskleidė savo patirtis, įgyvendinant sveikatos ugdymo programas. Kęstutis Bunevičius iš UAB „Startukas“ pristatė aktyvių pertraukų organizavimo ugdymo įstaigose svarbą, o Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ atstovai dalijosi patirtimi, kaip principas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ įgyvendinamas kasdienėje veikloje.

Renginio metu Rūdiškių lopšelio-darželio „Pasaka“ ir Trakų r. Lentvario pradinės mokyklos atstovai aptarė veiklas, skirtas stiprinti vaikų sveikatai, o Bražuolės lopšelio-darželio pranešimas pabrėžė vaikų aktyvumo ir psichikos sveikatos puoselėjimo svarbą.

Konferenciją vainikavo diskusija ir aptarimas, per kurį dalyviai dalijosi mintimis ir idėjomis, kaip dar efektyviau stiprinti vaikų gerovę ugdymo įstaigose. Šis renginys ne tik suteikė vertingos informacijos, bet ir įkvėpė dalyvius tolesnei veiklai, siekiant užtikrinti sveikesnę ir laimingesnę vaikų ateitį Trakų rajone.

Trakų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, įgyvendina Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą, skirtą pagerinti vaikų ir jaunimo psichinei bei fizinei sveikatai. Projekto vertė – 198 934,73 Eur, iš kurių skiriamo finansavimo dalis – 147 211,70 Eur.

Trakų rajono savivaldybės informacija

 

Project presentation-conference "Children's psychological and physical well-being - the goal of health-enhancing school communities"

Conference to present a project „Provision of Trakai District Municipality Health Classes for Preschool and School Education Institutions with Methodological Tools" funded by the European Economic Area Financial Mechanism was held at the Trakai Adult Education Centre on 8 December 2023. The conference brought together education and health professionals, school representatives and stakeholders to discuss and share experiences on how best to enhance children's psychological and physical well-being.

Andrius Šatevičius, the Mayor of Trakai District and Vice-Mayor Jonas Kietavičius welcomed the participants and underlined the importance of the project for the health of the Trakai children's community. Zita Norkienė, Director of the Trakai Public Health Bureau, presented how equipping health rooms with various tools can ensure the well-being of children.

The event also showcased various examples of health-enhancing activities at educational institutions. Aukštadvaris school-preschool "Gandriukas" and Paluknis kindergarten-preschool revealed their experience in implementing health education programmes. Kęstutis Bunevičius from Startukas UAB presented the importance of organising active breaks in educational institutions, while representatives of the Lentvaris Šilas kindergarden shared their experience of how the principle of "A healthy child - a happy child" is being implemented in their daily activities.

During the event, representatives of the Rūdiškės "Pasaka" kindergarden and the Lentvaris Primary School of Trakai region discussed activities aimed at strengthening children's health, while the presentation of the Bražuole kindergarden highlighted the importance of children being active and fostering mental health.

The conference concluded with a discussion and debate, during which participants shared their thoughts and ideas on how to strengthen children's well-being more effectively in educational institutions. This event not only provided valuable information, but also inspired the participants to take further action to ensure a healthier and happier future for children in Trakai District.

The Trakai District Municipality Administration, in cooperation with the Trakai District Municipality Public Health Office, is implementing a project funded by the European Economic Area Financial Mechanism to improve the mental and physical health of children and young people. The project is worth EUR 198 934,73, of which the co-financing is EUR 147 211,70.

Trakai district municipality information

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image