*alt_site_homepage_image*

1. Statinio statybvietės adresas

Trakų r. sav., Trakų m., Pagalbinė gatvė nuo Gedimino g.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvė (nuo Gedimino g. iki sklypo kad. Nr.: 7970/0001:1748)

02 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)

03 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.: 865058002.

4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)

Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.: 865058002.

5. Statytojas

Trakų rajono savivaldybė, įstaigos kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai; el. paštas: info@trakai.lt; tel. (8 528) 55 486.

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.trakai.lt).

7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023-04-24 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 865058002, paštu UAB „URBAN LINE“, adresu  Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. paštu zbigniev.buinovski@urbanline.lt, bei viešojo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

Viešasis susirinkimas įvyks 2023-04-24 d. 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje, prisijungiant per šią nuorodą:

https://bit.ly/43dqint  

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image