*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Trakų r. sav., Grendavės sen., Žuklijų k., Pakojo g. 16. Kad. Nr. 7934/0002:995

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama paskirtis - negyvenamoji, paslaugų, numatoma paskirtis - negyvenamoji, poilsio.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Statinio projekto vadovė Vaida Cromley, el. p. vivaskaite@gmail.com, tel.: +37065062335

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

R. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Šv. Ignoto g. 5-273, Vilnius, +37065062335, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. (iš anksto suderinus). Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.trakai.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el. paštu: vivaskaite@gmail.com, iki viešo susirinkimo dienos 2023-02-20, 16:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks Trakų rajono savivaldybės patalpose, 1a. vestibiulyje, adresu Vytauto g. 33, Trakai, 2023-02-20,16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image