*alt_site_homepage_image*
2022-02-16 14:00

Aasmenys, labiausiai nusipelnę spartinant Trakų rajono savivaldybės kultūrinę, socialinę, ekonominę plėtrą, apdovanojami trijų laipsnių Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijomis. Nominacijos bus įteikiamos iškilmingame renginyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo, Vasario 16-osios, dienai.

Kandidatai apdovanojimams, kaip ir kasmet, buvo teikiami iki sausio 5 d.

Kandidatai vertinami už pasiekimus šiose srityse:

1. verslo subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą;

2. žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą;

3. švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą;

4. bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą;

5. socialinės infrastruktūros vystymą (socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės paramos teikimą ir t.t.);

6. sveikatos apsaugos plėtrą ir sveikos gyvensenos propagavimą;

7. sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldos institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą;

8. kūno kultūros ir sporto plėtrą;

9. kitą visuomeninę veiklą.

10. įvairiapusę ir subalansuotą turizmo paslaugų plėtrą.

 

Iš visų išvardintų sričių numatyti 3 (trys) trečiojo laipsnio apdovanojimai, 2 (du) antrojo laipsnio apdovanojimai, 1 (vienas) pirmojo laipsnio apdovanojimas.

 

Renginio informacija ruošiama.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image