*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Trakų r. sav., Lentvario sen., Lentvario k., Tiškevičių g. 6, Sklypo kadastrinis Nr. 7940/0006:1149

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Žemės ūkio. Naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vienbutis gyvenamasis namas – 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.

7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės,

dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV, architektė Dovilė Aleknavičienė, Buivydiškių g. 15-54, Vilnius, el.p.: dovile@architekte.eu, tel. +37061458425

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.K. ir M.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Buivydiškių g.15, Vilnius, darbo dienomis, 10-16 val. (suderinus laiką telefonu +37061458425)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu – archida.project@gmail.com , iki 2023-09-25, 15:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2023-09-25, 15:00 val.

Transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/86266969278?pwd=IkFqLyn7ha3ffKLQiyY4hR6VrMAksJ.1

ID: 862 6696 9278

Slaptažodis: 9Qe5kT

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image