*alt_site_homepage_image*

 

Paslaugos apibūdinimas  
Dėl numerio butui (patalpai) suteikimo (keitimo): DĖL NUMERIO BUTUI (PATALPAI) SUTEIKIMO (KEITIMO):
1. prašymas (jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. buto(-ų), patalpos(-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nekilnojamojo turto savininkus (esamo buto arba patalpos);
4. statybą (rekonstrukciją) leidžiantis dokumentas (rekonstruojamoms patalpoms arba butams, arba keičiant patalpų naudojimosi paskirtį);
5. buto(-ų), patalpos(-ų) kadastrinių matavimų planai (rekonstruojamoms patalpoms ir projektai; esamų arba pagal statybą leidžiančio dokumento parengtą projektą);
6. bendrasavininkų rašytinis susitarimas (prašymas), kai nekilnojamąjį turtą valdo keli savininkai).

Dėl adreso žemės sklypui (pastatui) suteikimo (keitimo):

1. prašymas (jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą);
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. žemės sklypo(-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma), suformuotam ir įregistruotam žemės sklypui;
4. statinio(-ių) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma), esamo statinio(-nių);
5. statybą leidžiantis dokumentas (naujai statybai);
6. teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas arba planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui); naujai formuojamiems sklypams, gali būti nurodytas tik įregistruoto dokumento registro Numeris;
7. žemės sklypo kadastrinių matavimų planas (sodo sklypui gali būti schema), įregistruotiems ir pagal teritorijų planavimo dokumentus formuojamiems sklypams;
8. bendrasavininkų rašytinis susitarimas (prašymas), kai sklype (statinyje) yra keli nekilnojamojo turto savininkai (naudotojai).
 Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai Gintaras Vasiulis
Vyriausiasis specialistas
El. paštas gintaras.vasiulis@trakai.lt
Telefonas (-ai) (8 528) 55 775
Vidinis tel. 213
Kabinetas 202-2
 Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas butams (patalpoms)

Prašymas žemės sklypui, pastatui

 Papildoma informacija Dokumentai teikiami  el. paštu dokumentai@trakai.lt
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image