*alt_site_homepage_image*

Įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. S1E-69 patvirtinto Trakų miesto darnaus judumo plano sprendinius ir Karaimų gatvės humanizavimo projekto sprendinius, siekiant dalyje Trakų senamiesčio panaikinti tranzitinį eismą, apribotas eismas Trakų Karaimų gatvės atkarpoje nuo Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio iki Pilies apžvalgos aikštelės.

Į šią Karaimų gatvės atkarpą nevaržomai gali įvažiuoti gyvenamąją vietą deklaravę asmenys, nuosavybės, nuomos, patikėjimo ir panaudos teise nekilnojamąjį turtą valdantys asmenys, čia veikiančių įstaigų ir įmonių darbuotojai, transporto priemonės, kurių eismo neriboja kelio ženklas Nr. 303 „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“: maršrutinis ir aptarnaujantis transportas, skiriamuoju ženklu "Neįgalusis" arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės. Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atvežančios į tą zoną krovinius ar atvykstančios jų paimti, įskaitant į tą zoną keleivius atvežančius ar jų paimti atvykstančius lengvuosius automobilius taksi arba lengvuosius automobilius, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos.

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 4 d. potvarkyje Nr. P1E-394 „Dėl įvažiavimo motorinėmis transporto priemonėmis į Trakų miesto Karaimų gatvės bemotorio eismo zoną“ nustatyta tvarka, Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos vyriausieji specialistai išduoda specialius svečio leidimus įvažiuoti į Trakų miesto Karaimų gatvės bemotorio eismo zoną, pažymėtą kelio ženklu – papildoma lentelė „Įvažiavimas tik su leidimais“.

Karaimų gatvės dalies gyventojai (deklaravę gyvenamąją vietą, arba nuosavybės, nuomos, patikėjimo ar panaudos teise valdantys gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą asmenys), planuodami svečių atvykimą kreipiasi į Trakų rajono savivaldybės administraciją elektroniniu paštu dokumentai@trakai.lt, arba raštu Trakų rajono savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 33, Trakai, vieno langelio principu, užpildydami nustatytos formos prašymą.

Prašymo forma.

Svečio leidimas išduodamas per 3 darbo dienas nuo gyventojo prašymo gavimo dienos. Šio leidimo galiojimo laikotarpis ne ilgesnis nei trys kalendorinės dienos. Svečio leidimas pateikiamas gyventojui jo nurodytu elektroniniu paštu, arba įteikiamas Trakų rajono savivaldybės administracijoje, Vytauto g. 33, Trakai, vieno langelio principu.

SVARBI INFORMACIJA:

Trakų rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 4 d. potvarkis Nr. P1E-394 „Dėl įvažiavimo motorinėmis transporto priemonėmis į Trakų miesto Karaimų gatvės bemotorio eismo zoną

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. S1E-69 „Dėl Trakų miesto darnaus judumo plano patvirtinimo

Karaimų gatvės humanizavimo projektas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image