Iš viso rezultatų:

2017-08-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 vasario 9 d. įsakymu Nr. P-119 patvirtintais Teritorijų planavimo komisijos nuostatais, 2017 m. rugpjūčio 22 d. 10 val. šaukiamas Komisijos posėdis (Trakai, Vytauto g. 33, Architektūros sk.)

Protok.Nr. Eil.Nr. Objektas Projektą parengė
47 1 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybai parinkti, Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Žūkų k., kad. Nr. 7970/0001:390 UAB ,,Kadastrakis“
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis