*alt_site_homepage_image*
Paslaugos apibūdinimas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas gali būti nustatomas (keičiamas) žemės sklypams kuriems žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas nebuvo nustatyti detaliuoju planu, vadovaujantis teritorijų planavimo įstatymu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu (aktualia redakcija) ir Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo

1. Nustatytos formos prašymas;
2. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
3. Pastatų nuosavybės dokumentai – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
4. Žemės sklypo ribų planas;
5. Inventorinis sklypo planas;
6. Ištrauka iš Trakų savivaldybės teritorijos bendrojo plano su pažymėta keistina teritorija;
7. Planavimo pasiūlymų schema
8. Kiti dokumentai

Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai

Audronė Rukšytė
Teritorijų planavimo specialistė
El. paštas audrone.ruksyte@trakai.lt
Telefonas (-ai) (8 528) 53 980
Kabinetas 203

Aivaras Trainovičius
Vyriausiasis specialistas
El. paštas aivaras.trainovicius@trakai.lt
Telefonas (-ai) (8 528) 58 312
Vidinis tel. 215
Kabinetas 205

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

Pastaba. tuo atveju, kai pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis keičiama iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, prašyme būtina pažymėti skiltį apie adreso suteikimą;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo

Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuota elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir teikiama elektroniniu būdu.

Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el. paštu dokumentai@trakai.ltcategory-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image