*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Strazdiškių k., Trakų sen.,Trakų r. sav. Kad.Nr.7901/0001:617


Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo naudojimo paskirtis - Žemės ūkio/ Naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai


Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas


Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB ,,Projektų horizontai”, architektas Saulius Leinartas, el.p. barbakanas@gmail.com , mob.tel. +370 687 19500


Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
K.Ž.


Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Dunojaus g. 14, Vilnius. Tel. +370 687 19500, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus), Trakų rajono savivaldybės internetinė svetainė www.trakai.lt


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
el. paštu [email protected], barbakanas@gmail.com iki viešo susirinkimo dienos 2023-01-31.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023 -01- 31 d., pradžia 17:00 val.
Nuotolinės vaizdo transliacijos nuoroda https://meet.google.com/cvq-mhyc-jcz

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image