*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Trakų r.  sav., Trakų sen., Meiriškių k., Gandrų g. 3, kadastro numeris 7901/0001:150

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios (vieno buto) paskirties

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Ramunė Valančiūtė, ramune_val@yahoo.com , 8-610-00927

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D. M., J. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Archlinija“, įm. kodas 302520369, Vytauto g. 53, Trakai, 8-610-00927, darbo dienomis 10-16 h iš anksto susitarus, ir Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje,  www.trakai.lt

Viešo susirinkimo vieta ir laikas

Visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio 25 d., 15:00 val. Trakų rajono savivaldybės administracinio pastato vestibiulyje, Vytauto g. 33, Trakai.

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu ramune_val@yahoo.com iki viešojo susirinkimo pabaigos (iki 2023-04-25 16:00 valandos).

 

Projektiniai pasiūlymai

 

Vaizdinė informacija

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image