*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)
T rakų r. sav., T rakų sen., Raudoniškių k., Palaimos g. 11 (sklypo kad. nr.: 7901/0004:160).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemes sklypo pagrindine naudojimo paskirtis: Kita. Žemes sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai
Gyvenamasis namas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Aurelija Valkūnaite-Čepliene, el.p.: [email protected], mob.: +37061027114.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
A.N., V. N.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas,savivaldybės interneto svetainės adresas
Trakų rajono sav., Trakų sen., Raudoniškių k., Palaimos g. 11, mob.: +37061027114, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
El. paštu: aurelija.valkunaite@gmail.com, iki 2023-07-28.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)arba transliacijos nuoroda
2023-07-28, 17:00val. Susirinkimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/73533935966?pwd=lS3VFVD0nBgTZa5wFGl27DiIW3oKuq.1

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image