Iš viso rezultatų:

Inžinerinių tinklų, sporto paskirties inžinerinių statinių, kitos paskirties pastato, kitos paskirties inžinerinių statinių, Birutės g. Trakų mieste, statybos projektas

1.Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Teritorija Trakų rajono savivaldybėje tarp Birutės, Maironio, Vytauto ir Mindaugo gatvių, Trakų miestas. Žemės sklypas nesuformuotas.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Esama: nėra, Būsima: inžinerinių tinklų, sporto paskirties inžinerinių statinių, kitos paskirties pastato, kitos paskirties inžinerinių statinių.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fzinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Donatas Baltrušaitis donatas@bauland.lt tel: +370 672 56744

4. Statytojas (fzinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Trakų rajono savivaldybė, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel: +370 528 55487, info@trakai.lt

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Vytauto g. 33, Trakai,  tel. +370 672 56744, el.p. donatas@bauland.lt Laikas: iki 2022-12-07 (I-IV 8-17 val., V 8-15:45 val.). Prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimodatos ir laiko. https://www.trakai.lt

6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima pateikti iki 2022-12-07 (viešojo susirinkimo). Iki 2022-12-07 d. adresu A. Jakšto g. 9-344, Vilnius, arba el. paštu: donatas@bauland.lt

7. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2022-12-07, laikas 17.30 val. Adresas: Trakų rajono savivaldybės didžioji salė, Vytauto g. 33, Trakai

 

Projektiniai pasiūlymai (1)

Projektiniai pasiūlymai (2)

Projektiniai pasiūlymai (3)

Projektiniai pasiūlymai (4)

Projektiniai pasiūlymai (5)

Vaizdinė medžiaga

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis