*alt_site_homepage_image*
  •  Asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokos teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.
  • Išmokos asmenims, patiriantiems socialinę riziką, teikiamos piniginėmis lėšomis vaiką prižiūrintiems motinai (įmotei) ar tėvui (įtėviui), ar vyresniam kaip 16 metų vaikui, nepinigine forma (apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose, apmokant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų išlaidas, apmokant vaikų maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos centruose, maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis ir kitais vaikams būtinais daiktais, socialinėmis paslaugomis, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti maisto parduotuvėse) ir (ar) kitais socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytais vaiko (vaikų) individualiems poreikiams užtikrinti būdais, numatančiais išmokų teikimą piniginėmis lėšomis ir (ar) nepinigine forma.
  • Asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokos dydis piniginėmis lėšomis negali viršyti 50 procentų paskirtos išmokos dydžio, išskyrus socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus atvejus. 
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image