*alt_site_homepage_image*

Dėl kompensacijos gyventojams, įsirengusiems buitinių nuotekų valymo įrenginius

Naujienos

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-71 „Dėl Buitinių nuotekų valymo įrenginių (toliau – įrenginiai) įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Trakų rajono savivaldybės gyventojai kviečiami teikti Trakų rajono savivaldybės administracijai paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių (toliau – įrenginiai) išlaidų dalinio kompensavimo.

Paraiškas įrengtų įrenginių išlaidų daliniam kompensavimui gauti teikia Trakų rajono savivaldybės individualių vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų savininkai, deklaravę savo gyvenamąją vietą šiuose pastatuose (toliau – pareiškėjai).

Paraiškas pareiškėjai gali teikti iki 2024 m. spalio 1 d. Kompensuojami įrenginiai, įrengti po 2023 m. sausio 1 d.

Skiriamas dalinis kompensavimas pareiškėjams, įsirengusiems įrenginius:

 1. individualių namų savininkams – skiriama 50 proc. nuo patirtų išlaidų dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) Eur.
 2. dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – skiriama 50 proc. nuo patirtų išlaidų dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) Eur vienam butui.
 3. individualių namų grupės, kai vienas įrenginys aptarnauja du ir daugiau individualius namus, savininkams – skiriama 50 proc. nuo patirtų išlaidų dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) Eur vienam individualiam namui.

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 1. mokestis už statybą leidžiantį dokumentą;
 2. įrenginiai ir medžiagos, reikalingos numatytiems darbams atlikti;
 3. mechanizmų nuomos, statybos, įrenginių montavimo išlaidos;
 4. mokestis už deklaraciją apie statybos užbaigimą;
 5. kitos būtinosios išlaidos, susijusios su teisėtu buitinių nuotekų valymo įrenginio įregimu (projektavimas, geodezinių matavimai ir kadastro duomenų bylų parengimas).

Vertinant paraiškas, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms:

 1. gausioms šeimoms (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo 2 straipsnio 1 punkte);
 2. socialinę paramą gaunantiems asmenims;
 3. jei būste gyvena (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) neįgalus asmuo;
 4. jei keliems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas (pastatams, butams) įrengiamas vienas valymo įrenginys;
 5. įrašyti į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti.

Paraiškas pareiškėjai gali teikti iki einamųjų metų spalio 1 dienos Trakų rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu, Vytauto g. 33, Trakai, pateikiant paraiškos formoje nurodytus dokumentus.

PARAIŠKOS FORMA: https://teisineinformacija.lt/trakai/document/74221

Paraiškos nevertinamos ir kompensacija nėra skiriama, jei nėra pateikti visi paraiškos formoje nurodyti dokumentai, taip pat jei:

 1. Pareiškėjas pagal UAB „Trakų vandenys“ išduotą pažymą turi arba turėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 2 metus);
 2. Pareiškėjo registruota gyvenamoji vieta nėra pastate, kuriam aptarnauti įrengiamas nuotekų valymo įrenginys.
 3. Pastatai nėra prijungti prie geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vietovėse, kuriose yra geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra.
 4. Pareiškėjas yra skolingas Trakų rajono savivaldybės biudžetui ar savivaldybės valdomiems juridiniams asmenims.
 5. Išlaidos, kurias prašoma kompensuoti, yra finansuotos ar finansuojamos iš kitų viešųjų lėšų ir Europos Sąjungos fondų lėšų.
 6. Pareiškėjo valdomi pastatai ir įrenginiai patenka į Trakų–Lentvario aglomeraciją, nustatytą Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. S1E–191 patvirtintame Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plane (TPDR reg. Nr. T00088459).
 7. Pastato paskirtis nėra gyvenamoji.

Paraiškos įvertinamos ir sprendimas skirti kompensacijas priimamas iki 2024 m. lapkričio 1 d.

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image