*alt_site_homepage_image*

Gyventojai gaus daugiau socialinės srities paslaugų

Naujienos

Savivaldybėje pradedama įgyvendinti Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims organizavimo priemonė, kurios tikslas – įgalinti dėl įvairių socialinių priežasčių nedirbančius savivaldybės gyventojus grįžti ar integruotis į darbo rinką, sėkmingai dirbti, pasirūpinti savo ir šeimos gerove. Šiuo metu tokių asmenų – besirengiančių darbo rinkai, Trakų rajone yra daugiau nei 300. Teikiant pagalbą, bus taikomas atvejo vadybos modelis – tai reiškia, kad asmuo, kuriam reikalinga pagalba spręsti socialines problemas, dėl kurių jis negali ieškotis ar susirasti darbo, įsitvirtinti darbo rinkoje, gaus reikiamą specialistų komandos dėmesį ir paslaugas, padėsiančias šias priežastis šalinti.

Atidžiai įvertinus kiekvieno gyventojo, dalyvausiančio priemonėje, poreikius, nuomonę, bus teikiamos socialinių įgūdžių ir motyvacijos stiprinimo, gydymo nuo priklausomybių paslaugos, konsultacijos dėl skolų grąžinimo, globos ar priežiūros paslaugų prieinamumo, susisiekimo problemų sprendimas ir kitos paslaugos, padedančios šalinti įsidarbinimą ribojančias aplinkybes bei kliūtis užimtumui.

Asmenis dalyvauti priemonės veiklose skatins Užimtumo tarnyba, nukreips seniūnai, nevyriausybinės organizacijos, kitos įstaigos ir organizacijos, pastebėję, kad asmeniui reikalinga pagalba. Organizuojant ir teikiant pagalbą svarbiausias vaidmuo teks Socialinės paramos skyriuje dirbančiam atvejo vadybininkui ir atvejo komandai. Atvejo komanda – kompetentingų socialinio darbo, visuomenės sveikatos, užimtumo, sveikatos priežiūros specialistų komanda, kuri padės kiekvienam priemonės dalyviui įsivertinti ir suprasti turimus sunkumus įsidarbinant, sudarys pagalbos planą ir lydės kiekvieną asmenį šį planą įgyvendinant, o tai reiškia ir keičiant savo gyvenimą.

Planuojama, kad 2024 m. priemonėje sudalyvaus ir reikiamas konsultacijas bei paslaugas gaus 100 Trakų rajono savivaldybės gyventojų.

„Tikime, kad pradėtas taikyti atvejo vadybos modelis užimtumo skatinimo srityje turės teigiamos įtakos socialinės atskirties mažinimui Trakų rajone, padės šiuo metu sunkumų patiriantiems gyventojams įsilieti į darbo rinką, gauti darbo pajamų, pasirūpinti savo šeimomis, pakeisti savo gyvenimą gerąja linkme“, – sako savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė.

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

Nuotraukoje – pirmasis atvejo komandos susitikimas.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image