*alt_site_homepage_image*

Informacija dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės viešąja infrastruktūra

Naujienos

Informuojame, kad už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijoje viešąja infrastruktūra yra renkama rinkliava („pagalvės mokestis“) iš visų savivaldybės teritorijoje esančių nakvynės paslaugų teikėjų (fizinių ir juridinių asmenų).

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. S1E-177 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės teritorijos viešąja infrastruktūra“, nustatytas rinkliavos dydis – 2,00 Eur  už asmeniui suteiktą vieną nakvynę. Rinkliava skaičiuojama nuo apgyvendinimo paslaugos gavėjams suteiktų nakvynių skaičiaus. 

Nuo rinkliavos atleidžiami (100 procentų lengvata taikoma):

  1. Asmenims, kuriems medicininės reabilitacijos paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
  2. asmenims, gyvenantiems pagal ilgalaikes slaugos arba ilgalaikes socialinės globos sutartis;
  3. vaikams iki 18 metų.

Rinkliavos mokėtojas mokestiniam laikotarpiui (ketvirčiui) pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti viešosios infrastruktūros deklaraciją Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui (215 kab.) arba skenuotą dokumentą siųsti el. paštu asta.mackeviciene@trakai.lt. Rinkliava turi būti sumokama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus į banko atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą deklaracijoje, iki kito mėnesio 25 dienos.

Informaciją viešosios infrastruktūros rinkliavos klausimais teikia Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus specialistė Asta Mackevičienė (215 kab.), tel. (8 528) 41214.

Vietinės rinkliavos mokėtojui, laiku nesumokėjus rinkliavos, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspnigiai, kurių dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos finansų ministro pagal Mokesčių administravimo įstatymą nustatytą delspinigių dydį.

Nesumokėta rinkliava ar jos nepriemoka iš rinkliavos mokėtojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis, skolininkui padengiant teismo, atstovavimo-advokato, antstolio ir kitas išlaidas.

Raginame mokėtojus ir skolininkus laiku mokėti minėtą rinkliavą. 

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image