*alt_site_homepage_image*

Prasideda kasmetinis pasėlių deklaravimas

Naujienos

Žemės ūkio administravimo poskyris informuoja, kad artėja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas.

Šiemet deklaravimo pradžia nukeliama dviem savaitėm vėliau – į gegužės 2 d., nes nėra gautas Europos Komisijos (EK) formalus Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano keitimo patvirtinimas, tačiau jau nuo balandžio 15 d. ūkininkai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje gali elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas ir pradėti pildyti paraiškas, kurias patvirtinti bus galima iškart, kai tik bus gautas oficialus EK patvirtinimas.

Pagrindinis deklaravimas vyks iki birželio 21 d., pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki liepos 1 d.

Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.

Pagrindiniai Taisyklių pakeitimai:

 • vienas iš pokyčių liečia aktyvaus ūkininko apibrėžimą. Anksčiau aktyviu ūkininku laikytas tas, kurio tiesioginių išmokų suma už praėjusius metus neviršijo 5 000 Eur, šiemet riba sumažinta iki 2 000 eurų;
 • patikslinti bendrieji šienavimo reikalavimai tiesioginėms išmokoms gauti (turint mažiau kaip 0,3 sutartinių gyvulių/ha, iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti sutvarkyti plotai, t. y. nuganyti. Nenuganyti plotai turi būti nušienauti (nušienauta žolė turi būti išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista, arba palikta suguldyta vietoje);
 • ganyklos arba pievos – užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralūs žemės plotai, kurie naudojami ūkiniams gyvūnams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti ir kurie įdirbami ne rečiau kaip kas penkeri metai – deklaruojant turės būti žymimas dirbimo požymis;
 • sėjantiems tarpinius pasėlius nelieka reikalavimo nuimti pagrindinės kultūros derlių prieš sėjant tarpinius žieminius pasėlius;
 • koreguojamas tarpinių pasėlių per žiemą išlaikymo terminas – juos pasėti reikia iki rugsėjo 15 d. (buvo rugsėjo 1 d.) ir išlaikyti iki kovo 15 d. (buvo kovo 1 d.). Tarpiniams pasėliams reikia dviejų augalų, neįskaitant pabirų, posėliui – vieno augalo, taip pat neįskaitant pabirų, įsėliui – vieno augalo;
 • žaliajam pūdymui nebetinkamos svidrės;
 • susietosios paramos galės prašyti ir moliūgų augintojai, tačiau svarbu, jei deklaruojamas bendras 1 ha ir didesnis moliūgų plotas, privaloma per „NMA agro“ programą pateikti nuotraukas. Į susietąją paramą už baltyminių augalų auginimą įtrauktos sojos;
 • kompleksinei ekologinei sistemai „Veiklos ariamojoje žemėje“ privaloma pasirinkti vieną negamybinę ir bent vieną gamybinę veiklą (anksčiau reikėjo 2 gamybinių). Tokios pačios sąlygos taikomos ir ekologiškai ūkininkaujantiems;
 • ekologinėse sistemose atsirado nauja sistema „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“, kur apima dvi veiklas „Ariamosios žemės keitimas daugiametėmis pievomis“ ir „Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra“;
 • veikloje „Augalų kaita“ pakoreguota tai, kad liucernas, dobilus, barkūnus, esparcetus, ožiarūčius, seradėles, gargždenius, galima deklaruoti iki 4 metų, skiriant ne daugiau kaip 20 proc. pagal šią veiklą deklaruojamo ploto;
 • dalyvaujant veikloje „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ ir taikantiems tiesioginę sėją įsipareigojimai deklaruoti tuos pačius plotus galios 2 metus, taikant kitus beariminių technologijų dirbimo būdus – 1 metus;
 • pagal GAAB 8 atitinkama, kai ne mažiau kaip 4 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto skiriama azotą kaupiantiems augalams (ši išimtis taikoma tik 2024 m.).

Su atnaujintomis Tiesioginių išmokų taisyklėmis galima susipažinti čia: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/db945640b15d11ed924fd817f8fa798e/asr

Prašome ūkininkus neatidėlioti pasėlių deklaravimo ir registruotis pas specialistus telefonu ir el. paštu.

 

INFORMACIJA DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ DEKLARAVIMO TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Pareiškėjai deklaruoti bus priimami tik iš anksto užsiregistravę pas savo seniūnijos specialistą.

1

Antanas Sindaravičius

Specialistas

antanas.sindaravicius@trakai.lt

8 528 62269

8 627 42695

Onuškio sen.

Grendavės sen.

Aukštadvario sen.

2

Julius Paniukaitis

Specialistas

julius.paniukaitis@trakai.lt

8 528 54034

8 615 36926

Trakų sen.

Aukštadvario sen.

Lentvario sen.

3

Alina Rizgelienė

Specialistė

alina.rizgeliene@trakai.lt

8 528 61105

8 687 11283

Paluknio sen.

Senųjų Trakų sen.

Lentvario sen.

Rūdiškių sen.

4

Vaitiekus

Naruševičius

Vyriausiasis specialistas

vaitiekus.narusevicius@trakai.lt

8 528 54034

8 687 80616

Trakų rajono savivaldybė

Arūnas Dzigas

Žemės ūkio administravimo poskyrio vedėjas                                                   

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image