*alt_site_homepage_image*

Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ rezultatus susumavus

Naujienos

2023 m. liepos mėnesį Trakų rajono savivaldybėje startavo projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001/ESFA-58, kurio vykdytoju jungtinės veiklos sutartimi paskirtas VšĮ Trakų švietimo centras, paslaugas teikiantis kartu su Trakų rajono bendruomeniniais šeimos namais.

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinės socialinės paslaugos, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas šeimai/asmeniui patyrusiam (-iai) sunkumų, o taip pat gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti. Didelis dėmesys skiriamas užsiėmimų ir konsultacijų teikimui kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos. Siekiant kompleksiškumo paslaugų gavėjams buvo sudarytos sąlygos ir galimybė naudotis daugiau nei viena prevencine paslauga.

Per šį laikotarpį iš viso paslaugas jau gavo per 170 Trakų rajono gyventojų. Buvo organizuojamos ir teikiamos šios kompleksinės paslaugos:individualios ir grupinės psichologo konsultacijos; savitarpio pagalbos grupės; socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams; pozityvios tėvystės užsiėmimai; šeimos mediacija; asmens konsultavimas namuose.

Daugiausia gyventojų dėmesio susilaukė pozityvios tėvystės užsiėmimai ir individualios psichologo konsultacijos. Mažiau paklausios buvo šios paslaugos: mediacija ir asmens (šeimos) konsultavimas namuose. Kompleksinės paslaugos buvo teikiamos Trakų, Lentvario, Rūdiškių ir Aukštadvario seniūnijose. 

 Tai, kad pavyko paslaugas teikti kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos, esame dėkingi Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centrui, Rūdiškių gimnazijai, Trakų suaugusiųjų mokymo centrui, Aukštadvario bendruomenei,  Aukštadvario mokyklai-darželiui „Gandriukas“, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai.

Džiugu, kad vis daugiau asmenų sąmoningai renkasi geresnę emocinę savijautą, stiprina savo įgūdžius, gilina žinias ir dalyvauja praktinėse veiklose, taip pat dalinasi informacija apie teikiamas paslaugas. Visos paslaugos buvo teikiamos nemokamai, projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.  

Laukiame Jūsų ir kitais metais, o apie visas planuojamas ir vykdomas paslaugas galite sužinoti mūsų internetiniame puslapyje www.trakuseimoms.lt   arba susisiekus žemiau nurodytais kontaktais:

Bendruomeniniai šeimos namai: tel.: +370 617 97 674; el. p. info@paslaugosseimoms.lt ;

VšĮ Trakų švietimo centras: tel.: +370 685 11 760; el. p. centras.trakai@gmail.com; www.trakaisc.lt

Kunigunda Kmitaitė-Baranik

 Trakų rajono bendruomeninių šeimos namų kompleksinių paslaugų koordinatorė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image