*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas socialinių dirbtuvių paslaugos Trakų rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkursas

Naujienos

Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, siekdamas įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“, skelbia projekto socialinių dirbtuvių paslaugos Trakų rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkursą.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Preliminari planuojama Projekto pradžia – 2024 m. vasario 1 d.

Socialinių dirbtuvių paslaugos Projekte vykdymo trukmė – iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Organizuojamo konkurso tikslas – atrinkti 1 (vieną) projekto socialinių dirbtuvių partnerį, kuris Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., teiks socialinių dirbtuvių paslaugas Trakų rajono savivaldybėje. Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Partnerių atrankoje gali dalyvauti: nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; kiti viešieji juridiniai asmenys; privatieji juridiniai asmenys.

Finansuojamos paslaugos:

 1. Socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą, ugdyti, palaikyti ir (ar) atkurti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų socialinius ir darbinius įgūdžius.
 2. Ugdyti asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią savarankiškumą ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžius bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengti atvirai darbo rinkai.
 3. Socialinėse dirbtuvėse sukuriamą produkciją realizuoti ar paslaugas teikti šalies ir / ar užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje.

 Reikalavimai socialinių dirbtuvių paslaugos teikimui:

 • Pareiškėjas turi turėti patalpas, būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti.
 • Socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus, kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu).
 • Socialinėse dirbtuvėse paslaugą turi suteikti ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.

 Partnerių atrankos kriterijai:

 1. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos kryptis (teikiamos paslaugos ir (ar) gaminamos prekės).
 2. Pareiškėjo socialinėse dirbtuvėse teikiamų paslaugų ir (ar) pagamintų prekių realizacijos rinkoje kryptys (elektroninės parduotuvės, fizinės parduotuvės, mugės).
 3. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių komandos (socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, paslaugų gamybos ar teikimo meistro, rinkodaros specialisto) funkcijos ir atsakomybės.
 4. Pareiškėjo turimos patalpos ir jų pritaikymas socialinių dirbtuvių veiklai.
 5. Pareiškėjo patirtis teikiant socialines ar socialinės įtraukties paslaugas asmenims.
 6. Pareiškėjo 3 svarbiausi pasiekimai įgyvendinant psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų įtrauktį į savarankišką ir bendruomenės gyvenimą.
 7. Rizikos, su kuriomis pareiškėjas gali susidurti įgyvendindamas socialinių dirbtuvių veiklą, ir jų valdymo planas.
 8. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos viešinimo planas.
 9. Užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo procesų aprašymas. Kokias funkcijas atliks socialinių dirbtuvių klientai (kaip atliks asmens pokyčio vertinimą).
 10. Pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose arba nuostatuose) nurodyti pagrindiniai įstaigos, organizacijos veiklos tikslai ir (ar) uždaviniai yra susiję su pagalbos teikimu asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia ir / arba veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.
 11. Pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija.

Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga 

Konkursui pateikiama:

– nustatytos formos paraiška, projekto įgyvendinimo sąmatos (Aprašo 2 priedas);

– pareiškėjo atitikties deklaracija (Aprašo 3 priedas) su pridedamais dokumentais;

– preliminari socialinių dirbtuvių veiklos koncepcija (turinio reikalavimai nurodyti Aprašo 12 punkte).

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. liepos 28 d. iki 2023 m. rugpjūčio 17 d. 17:00 val. (imtinai).

Paraiška ir dokumentai turi būti pateikiami:

siunčiami vienu el. laišku dokumentai@trakai.lt (nurodant – Trakų rajono savivaldybės socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos konkursui.

Informavimas ir konsultavimas dėl konkurso ir su paraiškų teikimu susijusiais klausimais

konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos tel. nr. (8 528) 58 316, el. paštu ramune.zarembiene@trakai.lt .

Teisės aktai: 

 1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus birželio 29 d. įsakymas Nr. V-58 ,,Dėl projekto ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Trakų r. savivaldybės mero 2023 liepos 26 d. potvarkis Nr. P1E-272 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“.


Trakų rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image