*alt_site_homepage_image*

Skirta parama projektui „VšĮ Trakų PSPC mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“

Naujienos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-363 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“, projekto „VšĮ Trakų PSPC mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone“, Nr. 09-010-P-0008, (toliau – Projektas) įgyvendinimui yra skirtas iki 73 211,95 Eur finansavimas.

Demografinės prognozės rodo spartų visuomenės senėjimą, kuris yra vienas svarbiausių Trakų rajono savivaldybės iššūkių, rūpinantis senyvo amžiaus asmenų sveikata ir gyvenimo kokybe. Dėl sumažėjusių savirūpos gebėjimų ir sveikatos sutrikimų, slaugos ir (arba) socialinės priežiūros paslaugų poreikis senyvo amžiaus žmonėms auga, jiems vis dažniau prireikia kompleksinių (slaugos ir socialinių) paslaugų, kurios pagerintų jų ir juos prižiūrinčių artimųjų gyvenimo kokybę.

Siekiant padidinti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (toliau – ASPN) prieinamumą ir kokybę, būtina atnaujinti medicininę įrangą, įsigyti naujas, pažangesnių technologijų priemones bei automobilį, kuriuo bus važiuojama pas pacientus suteikti ASPN paslaugas.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, leidžiančias didinti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose prieinamumą ir kokybę Trakų rajono savivaldybėje.

Projekto tikslinė grupė – bet kokio amžiaus Trakų rajono savivaldybės gyventojai, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, bei asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiai mobiliai komandai elektromobilį su įkrovimo stotele, medicininę ir kitą įrangą.

Projekto veiklų vykdymo pabaiga numatoma 2025 m. balandžio 30 d. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir valstybės biudžeto lėšomis.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image