Iš viso rezultatų:

Birželio 1 d. prasideda 2022 metų brandos egzaminų pagrindinė sesija: ką svarbu žinoti?

2022-05-26
Birželio 1 d. prasideda 2022 metų brandos egzaminų pagrindinė sesija: ką svarbu žinoti?

Egzaminų tvarkaraštis

Šių metų birželio 1 d., trečiadienį, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasidės valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų pagrindinė sesija, kuri baigsis birželio 23 d. muzikologijos mokykliniu brandos egzaminu. Pakartotinė sesija bus nuo birželio 27 d. iki liepos 12 d.

Artėjant egzaminų laikymui, kyla įvairių klausimų, kaip egzaminai vyks, ką reikia žinoti ir kaip tam pasiruošti.

Atestatui gauti – du brandos egzaminai

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus, o bendrai per egzaminų laikotarpį organizuojama po 12 valstybinių brandos egzaminų pagrindinėje ir pakartotinėje sesijose. Į egzaminų centrus turės teisę ateiti tik tie, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

Egzaminų pasirinkimas

Šiais metais savivaldybės abiturientai ir išoriniai kandidatai pasirinko laikyti 657 valstybinius (2021 m. – 651) ir 329 mokyklinius (2021 m. – 372) brandos egzaminus. Brandos egzaminus šiais metais savivaldybės egzaminų centruose laikys ir 2 iš Ukrainos atvykę baigiamųjų klasių mokiniai, norintys gauti vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Jie pasirinko laikyti Informacinių technologijų, matematikos ir fizikos valstybinius brandos egzaminus. Jiems egzaminų užduotys bus išverstos į ukrainiečių kalbą kartu su brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, todėl jį laikys visi siekiantieji brandos atestato. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko savivaldybės 150 kandidatų (2021 m. – 145, 2020 m. – 150), o mokyklinį – 165 (2021 m. – 176).

Kitų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimas panašus kelintus metus iš eilės. Kaip ir pernai, daugiausia kandidatų laikys anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą – 135 (2021 m. – 140, 2020 m. – 153) ir matematikos valstybinį egzaminą – 136 (2021 m. – 122, 2020 m. – 126). Daugiau nei pernai abiturientų rinkosi biologijos valstybinį brandos egzaminą 54 (2021 – 42, 2020 m. – 29) ir geografijos egzaminą 28 (2021 m. – 15). Sumažėjo  kandidatų, pasirinkusių: istorijos valstybinį egzaminą, nes šiemet pasirinko 69 kandidatai, o pernai 85 (2020 m. – 72), rusų (užsienio) kalbos – 61 (2021 m. –67, 2020 m. – 56), fizikos – 11 (2021 m. – 16, 2020 m. – 9). Kasmet vis mažiau kandidatų renkasi laikyti informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą, šiemet tik 9 (2021 m. – 16, 2020 m. – 16, – 2019 m. – 35) ir tik po 4–5 kandidatus – chemijos valstybinį brandos egzaminą.

Egzaminų trukmė ir užduotys

Šiemet visų valstybinių brandos egzaminų trukmė 3 val. (nuo 9.00 val. iki 12,00 val.), išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, kuris prasidės 9.00 val. ir baigsis 13.00 val. (4 val. trukmė). Pernai visų brandos egzaminų trukmė buvo prailginta 15 minučių.

Mokyklinių brandos egzaminų trukmė: lietuvių kalbos ir literatūros trumpesnė nei valstybinio – 3,5 val. (nuo 9.00 val. iki 12.30 val.), gimtųjų lenkų, rusų kalbos 4 val. (nuo 9.00 val. iki 13.00 val.).

Egzaminų užduotys sudarytos vadovaujantis egzaminų programomis, su kuriomis mokiniai supažindinti daugiau kaip prieš pusantrų metų. Abiturientams turėtų būti žinoma egzamino užduoties struktūra, tematika, kokie gebėjimai ir kokiomis proporcijomis yra tikrinami. Brandos egzaminai nėra laikomi iš paskutinių kelių 12 klasės mėnesių kurso.

Egzaminų vykdymas ir vertinimas

Valstybiniai brandos egzaminai bus vykdomi 12 savivaldybės įsteigtuose centruose. Savivaldybės 3 gimnazijų keturi mokiniai, pasirinkę chemijos valstybinį brandos egzaminą, laikys Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos egzamino centre.

Brandos egzaminų vykdymo grupėse kandidatų skaičius po 9, o informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino – 6. Jeigu egzaminai vyks salėse, kabinetuose, kur daugiau nei 9 kandidatų grupė, tai juose turės būti išlaikytas 2 m. atstumas tarp visų asmenų.

Šiais metais visi darbai bus vertinami elektroninėje erdvėje nuotoliniu būdu. Egzamino išlaikymo riba ir taškų, ir balų atitiktis bus nustatoma vertinimo komitete, vadovaujantis ekspertine nuomone ir statistine informacija. Pagrindinės brandos egzaminų sesijos rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 d.

Saugumo rekomendacijos

Kandidatai į egzaminų centrus privalės atvykti su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (asmens tapatybės kortele, pasu arba leidimu gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimu, kiekvieno egzamino vykdymo instrukcijoje leidžiamomis naudotis egzamino metu priemonėmis.

Šiemet, neliko prievolės dėvėti apsaugos priemonių viešoje vietoje. Tačiau nedidelė dalis su COVID-19 susijusių ribojimų išlieka: grupėse negalės būti daugiau nei po 9 mokinius, tebegalioja rekomendacijos vėdinti patalpas, naudoti dezinfekcijos priemones, išlaikyti 2 metrų atstumus. Patalpos, kuriose vyks brandos egzaminai, bus paruošiamos ne vėliau kaip prieš dvylika valandų iki egzamino. Jos bus valomos, dezinfekuojamos, vėdinamos. Kandidatai per egzaminą bus sodinami taip, kad išlaikytų dviejų metrų atstumą. Egzaminų metu tiek kandidatai, tiek vykdytojai galės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Galės turėti vienkartines asmenines stiklinaites atsigerti arba buteliuką su vandeniu (jeigu nenorės naudotis parengtais egzaminų vykdymo centruose vandens aparatais ir vienkartinėmis stiklinėmis), naudoti vienkartines pirštines. Egzaminų vykdytojai užtikrins tvarką patalpoje nuo brandos egzamino pradžios iki pabaigos, stebės kandidatus iš skirtingų vietų, ilgesnį laiką nestovės vienoje vietoje, stengsis išlaikyti ne mažesnį kaip dviejų metrų atstumą nuo kitų asmenų, vengs artimo kontakto, trunkančio ilgiau kaip 15 min. 

Visų savivaldybės gimnazijų abiturientai, buvę mokiniai ir išoriniai kandidatai 2022 m. laikys savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ŠIE-50 patvirtintuose egzaminų centruose, kurie yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje: https://www.trakai.lt/svietimas/bendrasis-ugdymas/brandos-egzaminai-be/320.

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus informacija

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis