Iš viso rezultatų:

Informacija Trakų rajono gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę

2022-08-12
Informacija Trakų rajono gyventojams ir svečiams apie Trakų rajono maudyklų vandens kokybę

Vandens kokybės tyrimai, atlikti 2022 m. rugpjūčio 11 d., parodė, kad Trakų rajono paplūdimių ir maudyklų vanduo yra geros kokybės ir yra tinkamas maudymuisi, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Išskyrus Skaisčio ežerą, kur dėl trumpalaikės taršos maudytis nerekomenduojama. Užsakyti papildomi tyrimai ežero vandens kokybės pakartotiniam įvertinimui.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ LENTELĖ

Savivaldybė

Trakų rajono

Maudyklos pavadinimas

Bandinio ėmimo data

Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)

Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)

Smėlio parazitologinis tyrimas

Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma

Norma

100

1000

nerasta

neturi  būti

 

Akmenos ežeras

2022-08-08

Nerasta

9,8

netirta

nėra

 

Aukštadvario HE tvenkinys

2022-08-08

16

2

netirta

nėra

 

Babruko ežeras

2022-08-08

3

3,1

netirta

nėra

 

Galvės ežeras

2022-08-08

4

<1

netirta

nėra

 

Gilušio ežeras

2022-08-08

3

<1

netirta

nėra

 

Lentvario ežeras

2022-08-08

22

4,1

netirta

nėra

 

Lukos ežeras

2022-08-08

Nerasta

1

netirta

nėra

 

Skaisčio ežeras

2022-08-08

2,8 x 102

5,2

netirta

nėra

 

Totoriškių ežeras

2022-08-08

8

2

netirta

nėra

 

Vilkokšnio ežeras

2022-08-08

33

9,6

netirta

nėra

Informaciją parengė

Tomas Ustila

Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus specialistas 

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis