*alt_site_homepage_image*

Kviečiame teikti paraiškas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. S1E-116 patvirtintu Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo tvarkos aprašu, kviečiame Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas lėšoms iš Programos gauti:

  • Programos lėšos skiriamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Trakų rajono savivaldybėje.
  • Vienam subjektui per vienerius metus skiriamos lėšos negali viršyti 1500,00 Programos lėšos skiriamos išlaidų kompensavimo būdu, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pateikus patirtas išlaidas įrodančius dokumentus.

 Lėšos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiamos:

  • įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusių išlaidų kompensavimui;
  • daliai palūkanų už banko kreditus padengimui;
  • palūkanų už banko kreditus padengimu pradedantiesiems savo verslą bedarbiams, pateikus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendaciją;
  • verslininkams konsultuoti, verslininkų dalyvavimo parodose, šviečiamajai veiklai ir verslui propaguoti;
  • naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms tiesioginėms darbo priemonėms, įrangai pirkti, kompensavimui;
  • interneto svetainių sukūrimo ir rinkodaros priemonių formavimo išlaidų kompensavimui;
  • gaisrų ir stichinių nelaimių padarytai žalai;
  • rajoninių verslo dienos, kitų profesinių švenčių paminėjimui skirtų prizų įvairioms verslo plėtros nominacijoms pagerbti.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. balandžio 3 d. iki 2023 m. gegužės 5 d. 15:45 val. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Paraiškos pateikiamos vokuose (ant voko užrašyti: Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos komisijai). Vokas su paraiška ir kitais reikalingais dokumentais iki kvietime nurodytos datos teikiami tiesiogiai atvykus į Trakų rajono savivaldybės administraciją, Vytauto g. 33, Trakai (interesantų priėmimo langelį), atsiuntus paraišką paštu arba elektroniniu paštu karolina.meckovska@trakai.lt.

Visa informacija dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje „Verslininkams, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa“.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. S1E-116 patvirtintas Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Prašymo forma

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image