Iš viso rezultatų:

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos verslo kolegija

2022-01-20
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos verslo kolegija

Šiandien Trakų rajono savivaldybėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos verslo kolegija. Šį dokumentą pasirašė Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Abucevičienė ir Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė.

Sutartis nuo šiol glaudžiai sieja abi – savivaldos ir mokslo – institucijas, siekiant gerinti mokslo ir savivaldos bendradarbiavimą, atliekant regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus, tuo tikslu organizuojant mokymo procesą ir specialistų parengimą, specialistams – kvalifikacijos kėlimą, ruošiant  mokslines-praktines konferencijas, seminarus, tuo pačiu įtraukiant kolegijos studentus į organizuojamus renginius.

Jau numatyti keli bendri projektai, susiję su vizualine komunikacija, programavimu, profesinio ugdymo plėtra.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Nuotraukoje: Sutarties pasirašymo dalyviai(iš kairės): Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja A. Mankeliūnienė, savivaldybės mero pavaduotojas J. Kietavičius, savivaldybės meras A. Šatevičius, Lietuvos verslo kolegijos steigėja prof. dr. A. Lileikienė, Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. J. Martinkienė, Trakų rajono savivaldybės direktorė J. Abucevičienė, mero patarėja E. Kislych-Šochienė, Lietuvos verslo kolegijos praktikų vadovė doc. R. Romerytė-Šereikienė.

Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis