*alt_site_homepage_image*

Siūloma alternatyva priverstiniam popietiniam miegui Trakų rajono darželiuose

Trakų rajono savivaldybė žengė dar vieną žingsnį, reaguodama į darželinukų tėvų išreikštą susirūpinimą dėl priverstinio miego ikimokyklinėse įstaigose.

„Savo nuostatą, kad miegą darželiuose gali pakeisti ir kitos poilsio formos, Savivaldybė yra pareiškusi viena pirmųjų šalyje, dar liepos mėnesį. Tad toliau nuosekliai siekiama sistemiškai įgyvendinti įvairius poilsio metodus, kurie atitiktų kiekvieno vaiko individualius poreikius“, – sakė Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.  

Tam sudaryta darbo grupė, vadovaujama vicemero Jono Kietavičiaus, kuri jau rengia  rekomendacijas, kuriose bus pateikiamos efektyvios poilsio formos, atitinkančios vaikų individualius poreikius ir skatinančios jų sveiką raidą. Planuojama, kad iki spalio 1 d. darbo grupė parengs ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poilsio organizavimo tvarką. Tokiu būdu bus numatyta ir apibrėžta, kokias alternatyvas pasiūlyti vietoj vadinamojo priverstinio miego ir kaip jas taikyti. 

Rugsėjo 6 dieną darbo grupė aptarė poilsio formų taikymo darželiuose eigą, nes šia linkme ugdymo įstaigose jau dirbama nuo vasaros. Darbo grupės nariai – turintys didžiausią patirtį ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai bei specialistai – pirmiausia atvirai pasidalijo savo patirtimi bei įžvalgomis. Keliais pjūviais buvo išnagrinėta pokyčių reikalaujanti darželinukų popietinio poilsio tema, į ją pažvelgta plačiai ir argumentuotai.

Lentvario vaikų lopšelio-darželio „Šilas“ direktorė Irena Nižauskienė pasidalijo patirtimi ir jau įgyvendinamais sprendimais, kaip užimti vaikus, kurie nemiega. Pirmiausia, darželyje surengus tėvelių apklausą, išsiaiškinta, kiek jų atžalų aktualu per pietus nemiegoti. Įsitikinus, kad toks poreikis iš tiesų yra, nuspręsta vieną iš darželio patalpų pritaikyti kitiems užsiėmimams, kurie pakeistų miegą. Pasak direktorės, pagalvota apie įvairias poilsio formas – ir kūrybinius, ir fizinius užsiėmimus.

Savo ruožtu apie ikimokyklinukų miego-nemiego aktualumą savo nuomones pateikė Trakų vaikų lopšelių-darželių „Obelėlė“, „Ežerėlis“ direktorės Aldona Degutienė, Virginija Ilginytė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė, Trakų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Alina Jakonis, psichologė-psichoterapeutė Asta Jakonienė. Paaiškėjo, kad šios problemos sprendimo būdai gali būti ir skirtingi.

Taip pat gyvoje diskusijoje buvo prieita prie vieningos išvados, jog, remiantis esama praktika, būtų tikslinga apskritai popietinio miego trukmę mažinti, nes ji nėra konkrečiai apibrėžta, kiek turi trukti. Yra nustatyta, kad čia vyrauja vaiko amžiaus, jo raidos ypatybių ir  sveikatos būklės kriterijus. Gyvuoja praktika, kad vaikai miega iki 3 val., tačiau, pasak ugdymo specialistų, galėtų šis laikas ir trumpėti. Jų svarstymu, užtektų ir 2 val. mažesniems, iki 1,5 val. – vyresniems darželinukams.

Be to, buvo aptarta, kaip darželiuose lanksčiai taikyti kitas poilsio formas, kurios pakeistų popietinį miegą. Galbūt galėtų būti ir mišrus jo modelis.       

Darbo grupė, įsivertinusi, kas jau padaryta, numatė tolimesnius žingsnius. Artimiausiu metu bus parengti apklausos klausimai ir jie bus pateikti visų rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų tėvams. Visiškai išsiaiškinus, kiek vaikų aktualu kitos poilsio formos, bus nuspręsta, kaip kiekviename darželyje šiuos poreikius atliepti.  

„Analizuojame esamą padėtį ir gan sparčiai modeliuojame netolimą ateitį. Ieškome būdų ir galimybių organizuoti poilsį kitose, miegojimui neskirtose patalpose. Ikimokyklinių įstaigų vadovai gilinasi į būsimus pokyčius, diskutuoja ir ieško sprendimų, kaip suderinti ir įprastą miegą, ir kitų poilsio formų organizavimą. Ruošiamės jau sukaupta gerąja patirtimi pasidalinti visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, – sakė darbo grupės vadovas vicemeras J. Kietavičius.   

Trakų rajono savivaldybės informacija

Nuotraukoje: Darbo grupės vadovas Savivaldybės vicemeras J. Kietavičius su grupės nariais aptarė, kaip rajono darželiuose organizuoti kito poilsio formas vietoj priverstinio popiečio miego.   

Sigitos Nemeikaitės nuotr.  

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image