Iš viso rezultatų:

Vienkartinė piniginė parama iš savivaldybės biudžeto 2022 metais gimusiems vaikams

2022-01-18
Vienkartinė piniginė parama iš savivaldybės biudžeto 2022 metais gimusiems vaikams

Kiekvienam 2022 metais Trakų rajono savivaldybėje gimusiam vaikui skiriama 400,00 Eur dydžio vienkartinė išmoka, jeigu nors vienas iš tėvų ne mažiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje arba buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Trakų rajono savivaldybėje ir faktiškai gyvena Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

Tėvai (vienas iš tėvų) pageidaujantys gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui, raštu kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar į savo gyvenamosios vietos specialistą socialiniam darbui seniūnijose, pateikdami prašymą išmokai gauti ir visus reikalingus dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams));
  • vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Prašymus priima ir informaciją teikia:

Liudmila Belikova

Tel. (8 528) 29254

Lentvario seniūnija

liudmila.belikova@trakai.lt

Snežana Mickevičienė

Tel. (8 528) 29254

Lentvario seniūnija

snezana.mickeviciene@trakai.lt

Lina Lelekauskienė

Tel. (8 528) 66536

Senųjų Trakų seniūnija

lina.lelekauskiene@trakai.lt

Jurgita Bylinska

Tel.(8 528) 55621

Rūdiškių seniūnija

jurgita.bylinska@trakai.lt

 

Tel. (8 528) 58316

Trakų seniūnija

soc.parama@trakai.lt

Zofija Abeciūnienė

Tel. (8 528) 42413

 

Grendavės seniūnija

zofija.abeciuniene@trakai.lt

Zofija Abeciūnienė

Tel. (8 528) 61233

Paluknio seniūnija

zofija.abeciuniene@trakai.lt

Vida Linkeviciene

Tel. (8 528) 62218

Onuškio seniūnija

vida.linkeviciene@trakai.lt

Janė Ramaneckienė

Tel. (8 528) 65280

Aukštadvario seniūnija

jane.ramaneckiene@trakai.lt

Jūratė Šiaulienė

Tel. (8 528) 55635

Birutės g. 28, Trakai

jurate.siauliene@trakai.lt

Beata Petraitienė

Tel. (8 528) 55635

Birutės g. 28, Trakai

beata.petraitiene@trakai.lt

Janina Dimitrukienė

Tel. (8 528) 55635

Birutės g. 28, Trakai

janina.dimitrukiene@trakai.lt

Rosana Paplauskienė

Tel. (8 528) 55635

Birutės g. 28, Trakai

rosana.paplauskiene@trakai.lt

 

Vienkartinė išmoka gimus vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko gimimo dienos.

Sprendimas dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Daugiau informacijos apie vienkartinę išmoką gimus vaikui rasite:

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. P2E-34 „Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 https://trakai.lt/gyventojams/socialine-parama/savivaldybes-skiriama-vienkartine-ismoka-vaikui/4032

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis