*alt_site_homepage_image*

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Trakų r. sav., Lentvaryje, Tujų g. 20, kadastro numeris: 7944/0001:287.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita/ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto)/ gyvenamoji (dviejų butų)

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Ramunė Valančiūtė, ramune_val@yahoo.com , 8-610-00927

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): E. L., J. L

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Archlinija“, įm. kodas 302520369, Vytauto g. 53, Trakai, 8-610-00927, darbo dienomis 10-16 h iš anksto susitarus, ir Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, www.trakai.lt

7. Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais susirinkimas įvyks 2022 m. gruodžio 22 d., 15:00 val. Trakų rajono savivaldybės administracinio pastato vestibiulyje, Vytauto g. 33, Trakai.

8. Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu ramune_val@yahoo.com iki viešojo susirinkimo pabaigos (iki 2022-12-22 16:00 valandos).

 

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image