*alt_site_homepage_image*
  Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas
Paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima gatvėvardžių suteikimo procedūras (seniūnijų pateiktų prašymų dėl gatvėvardžių suteikimo analizė, planinės medžiagos ruošimas, Tarybos sprendimų projektų rengimas, Tarybos sprendimų ruošimas siuntimui į Adresų registrą).

Gatvėvardis yra sudedamoji adreso dalis.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, 57-2530) (toliau – Įstatymas) 3 str. 3 d. ir 6 str. 3 d. nustatyta, kad nekilnojamojo daikto įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Įrašant nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, turi būti įrašomas ir nekilnojamajam daiktui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteiktas adresas (gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės pavadinimas ir pastato numeris).

Nuo 2011 m. sausio 1 d., vadovaudamasis minėtomis Įstatymo nuostatomis, VĮ Registrų centras atsisako įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ar keisti jų duomenis Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamajam daiktui, kuris yra adreso objektas, nebus suteiktas adresas teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo prie prašymo

1. Prašymas;

2. Detalaus plano pagrindinio brėžinio kopija arba kito gatvės plano LKS-94 koordinatėse kopija;

3. Gatvės situacijos schema gyvenamosios vietovės kontekste;

4. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pateikia interesanto atstovas.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas
Paslaugą teikiančio specialisto(-ų) kontaktai Gintaras Vasiulis
Vyriausiasis specialistas
El. paštas gintaras.vasiulis@trakai.lt
Telefonas (-ai) (8 528) 55 775
Vidinis tel. 213
Kabinetas 202-2
Papildoma informacija Dokumentai teikiami  el. paštu dokumentai@trakai.lt
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image