*alt_site_homepage_image*

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Žemaitės g.32 (Kad. Nr. 7977/0003:245) ir Žemaitės g. 34 (Kad. Nr. 7977/0003:258), Trakai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Keturi Poilsio paskirties pastatai, poilsio namai ir vienas pagalbinio ūkio pastatas.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Pagrindinė žemės sklypų naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresasir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai):  Projektuotojas MB Baltas Baltas į/k 304101569 Susipažinti iki 2023-07-25 -12 val. Atstovas: dir./arch.  Evelina Gumuliauskaitė info@laurynaszakevicius.com tel.nr. +370 65666199

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); UAB Kapitalis į/k 301320547 Konstitucijos pr. 21A, LT-08130 Vilnius andrius.pestininkas@evagrupe.lt tel.nr. +37052042520

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: MB Baltas Baltas Vingrių g. 19-11, Vilnius tel.nr. 865666199 (Evelina) iš anksto (min. prieš 24h) susitarus telefonu nuo 10 -15 val. iki 2023-07-25 12val. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reglamento 63.4 papunkčio reikalavimais (dėl iki viešo susirinkimo pradžios gautų visuomenės atstovų pasiūlymų);- raštu iki 07.25: Vingrių g. 19-11, Vilnius, LT-01309- elektroninio pašto adresu iki 07.25: info@laurynaszakevicius.com 

Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: asmens vardą,pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą; vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą  ar  telefono Nr.), kad būtų galimybė įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą. Pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2023-07-25 15:00 val. Trakų seniūnija (Foje) Vytauto g. 33, Trakai tel.nr. 852855730 

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

SP

Pastatų brėžiniai

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image