Iš viso rezultatų:

Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

2020-12-04
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės...

Informuojame apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir galimybę su juo susipažinti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018-12-27 nutarimu Nr.1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ nutarė pradėti rengti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (toliau – Planas). Minėtą Planą, laimėję viešųjų paslaugų pirkimo konkursą, rengia Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH kartu su SĮ „Vilniaus planas“. UAB „Sweco Lietuva“ atlieka Plano koncepcinių sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą ir parengė Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą (toliau – SPAV AND).

Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius projektą pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu. Planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos teritorijos dalį, todėl minėtam Planui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 23 d. LRV nutarimo Nr.1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014, Nr. 20928) 7 punktu, atliekant valstybės lygmens plano vertinimą SPAV subjektai, teiksiantys išvadas dėl parengtos dokumentacijos kokybės, yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

SPAV AND galima parsisiųsti pasinaudojant interaktyvia nuoroda: https://filetransfer.swecogroup.com/message/Lfhnnj0nUUxhlXljoynxoC

Trakų rajono savivaldybės administracija

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis