*alt_site_homepage_image*

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Trakų r. sav., Paluknio sen., Paluknio k., Volfgangų g. 1 (skl. kad. nr. 7954/0002:979)

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita/ Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties pastatai

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: SPV Marijus Šlečkus / marijus.sleckus@gmail.com / 860392918

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas ir adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): P.V. J.V.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: SPV Marijus Šlečkus / marijus.sleckus@gmail.com / 860392918/ d.d. iki 2023-01-12

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Darbo laikas: I-V dienomis 9:00-16:00  iš anksto susitarus arba Trakų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – www.trakai.lt , skiltyje „Informacija apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą (projektiniai pasiūlymai)“. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo pabaigos el. paštu marijus.sleckus@gmail.com

8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-01-12 16:00. Nuoroda į vaizdo transliaciją:

https://us04web.zoom.us/j/76587327316?pwd=APvUHENDGsHqLRayHOYk74ZOuDGjuI.1

Meeting ID: 765 8732 7316         Slaptažodis: Trakai

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image