*alt_site_homepage_image*

Kvietimas teikti bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymus

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 23 d. potvarkiu Nr. P1E-113 patvirtintu Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, aprašu (toliau – Aprašas) kviečiame Trakų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, ne jaunesnius nei 18 metų, siūlyti gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

 1. Projektas turi būti įgyvendinamas Trakų rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, visuomeninės paskirties teritorijose, kurios skirtos bendram, viešam naudojimui.
 2. Projekto naudą turi gauti kuo daugiau planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų.
 3. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti.
 4. Turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, negeneruoti pajamų, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas.
 5. Projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.
 6. Projekto vertė nuo 5 tūkst. Eur iki 30 tūkst. Eur.
 7. Projektas įgyvendinamas 100 proc. Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektų pasiūlymai priimami nuo 2024 m. balandžio 2 d. iki gegužės 3 d. 15:45 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelyje, adresu Vytauto g. 33, Trakai.

 1. Pareiškėjai turi užpildyti projekto idėjos pasiūlymo formą, nurodytą Aprašo 1 priede.
 2. Pareiškėjai teikdami projekto idėjos siūlymą turi surinkti ne mažiau kaip 15 Trakų rajono savivaldybės planuojamoje įgyvendinti projektą gyvenvietėje gyvenančių ir toje gyvenvietėje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų, turinčių 18 metų ir palaikančių projektą, parašų pagal Aprašo 2 priedą (pareiškėjas negali būti palaikančiųjų projekto idėją gyventojų sąraše).
 3. Prie paraiškos turi būti pridedami visi priedai (pritarimas projekto idėjai, žemėlapio iškarpa, kurioje nurodoma konkreti planuojamo įgyvendinti projekto vieta, projekto įgyvendinimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, nuotraukos, vizualizacijos, brėžiniai, schemos ir kita informacija, papildanti projekto aprašymą).
 4. Projektų idėjos pasiūlymo formos pildomos kompiuteriu.
 5. Projektų idėjų pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris, į Trakų rajono savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelį, adresu Vytauto g. 33, Trakai, iki 2024 m. gegužės 3 d. 15:45 val.

Visa informacija dėl priemonės įgyvendinimo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės www.trakai.lt skiltyje „Nevyriausybinės organizacijos“, „Iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų įgyvendinimas“.

Taip pat papildomą informaciją teikia Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).

Aprašas

Projekto idėjos pasiūlymas

Pritarimas projekto idėjai

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image