*alt_site_homepage_image*

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius kviečia prisijungti prie komandos

Trakų rajono savivaldybės administracija siūlo darbą Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistui.

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas vykdo šias funkcijas: tikrina techninio prižiūrėtojo turimus statinio techninei priežiūrai naudojamus dokumentus; rengia išvadas apie statinio techninę būklę ir jų techninę priežiūrą; patikrina, kaip statinių naudotojai, atlikdami statinių techninę priežiūrą, vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų reikalavimus, ar laikomasi normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus per ekonomiškai pagrįstą laiką; teikia metodinę informaciją apie vykdomą Daugiabučių namų modernizavimo programą daugiabučių namų gyventojams, konsultuoja daugiabučių namų savininkų bendrijas namų renovacijos klausimais; dalyvauja komisijų darbe, nustatant Savivaldybės statinių techninę būklę, surašo defektinius aktus, rengia statybos ir remonto darbų sąmatas ir kt. Išsamesnė informacija apie šias pareigas einančio darbuotojo funkcijas pateikta pareigybės aprašyme.

Išsilavinimas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu statybos inžinerijos krypties išsilavinimu;

Reikalavimai: būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, statinio naudojimo ir techninės priežiūros veiklą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles.

Siūlomas darbo užmokestis – 1674 Eur (bruto).

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „STATYBOS“ prašome atsiųsti el. paštu migle.muknickiene@trakai.lt iki š. m. lapkričio 3 dienos.

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image