*alt_site_homepage_image*
 • Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes*:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas išmokai gauti; SP-3+(A)+forma GIMUS V IR KT 2022-04SP-1 forma
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 4. kiti dokumentai**.
 • Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes*:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas išmokai gauti; SP-3+(A)+forma GIMUS V IR KT 2022-04SP-1 forma
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 4. teismo sprendimas įvaikinti;
 5. kiti dokumentai**.
 • Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje, iki jam sukaks pusantrų metų, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui, jeigu ši išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes*:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas išmokai gauti;
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 4. globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantys dokumentai;
 5. kiti dokumentai**.

 * Dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys ar reikalinga informacija yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose ir savivaldybės administracija minėtus duomenis ir informacija gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
** Kiti dokumentai atsižvelgiant į aplinkybes reikalingi išmokoms skirti.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image