Iš viso rezultatų:

Priėmimas į Savivaldybės įstaigų vadovų pareigas

Konkursai į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas

Vadovaujantis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), pretendentai, norėdami pretenduoti į pareigybes, įtrauktas į „Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą“, prašymus dalyvauti konkurse turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema).

Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Sistemos Prašymų teikimo modulį, pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

  • paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
  • paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
  • sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.

Informacinių pranešimų data Pareigybės pavadinimas Lygis, kategorijos Skelbimo nr. Pastabos
2022-05-25

Viešosios įstaigos Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorius

Papildomai

 

  79832 Dokumentai pateikiami iki 2022 m. birželio 8 d.
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis