*alt_site_homepage_image*

1.Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Laimės g.5A, Senojo Tarpupio k., Senųjų Trakų sen., Trakų r.sav., 7970/0004:1838

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: 

gyvenamoji (vieno buto pastatai)

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai):

UAB „Globalus projektavimas“ architektė Jevgenija Dedok Gostik, +37065950360

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

L.M,V.M

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Linkmenų g.5, Vilnius, +37065950360, darbo dienomis 9val-15 val (dėl susitikimo susitarti iš anksto)

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reglamento 63.4 papunkčio reikalavimais (dėl iki viešo susirinkimo pradžios gautų visuomenės atstovų pasiūlymų):

- elektroninio pašto adresu: eugenija@globalus.lt

Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą; vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galimybė įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą. Pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Rugsėjo 19d. 15 val, nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu):

https://us04web.zoom.us/j/78910172211?pwd=IpAjZ4A8TbkAKo11iJLMpPAopWVmOp.1

Meeting ID: 789 1017 2211, Passcode: 5ze8fA

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image