Iš viso rezultatų:

Projektų sąrašas

Kategorija
Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo bei pritaikymo projektai
Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo bei pritaikymo projektai: Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose
Projekto vertė 999998,81 Eur
Projekto laikotarpis 2021 m. sausis – 2022 m. gruodis
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai: Viešojo vietinės reikšmės kelio (Nr. ASV17) atkarpos Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav. rekonstravimas
Projekto vertė 250 012,27 Eur.
Projekto laikotarpis 2020 m. birželis – 2022 m. gruodis
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai: Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas
Projekto vertė 2.461.902,56 Eur
Projekto laikotarpis 2020 m. gruodis – 2022 m. gruodis
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai: Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas
Projekto vertė 1.291.507,75Eur
Projekto laikotarpis 2020 m. spalis – 2022 m. spalis
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai: Gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymas Lentvario mieste (atnaujinant parkavimo, vaikų žaidimo aikšteles, želdinius, mažąją architektūrą)
Projekto vertė 588481,57 Eur
Projekto laikotarpis 2020 m. birželis – 2022 m. sausis
Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo bei pritaikymo projektai
Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo bei pritaikymo projektai: Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui
Projekto vertė 999463,50
Projekto laikotarpis 2020 m. liepa – 2022 m. liepa
Socialinių paslaugų plėtra
Socialinių paslaugų plėtra: Socialinio būsto fondo plėtra Trakų rajono savivaldybėje
Projekto vertė 1 277 137,65 Eur
Projekto laikotarpis 2015 m. rugpjūtis – 2020 m. gruodis.
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai: Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone
Projekto vertė 183 682,00 Eur
Projekto laikotarpis 2019 m. liepa – 2021 m. liepa.
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai
Viešosios infrastruktūros plėtros projektai: Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste
Projekto vertė 1.055.244,96 Eur
Projekto laikotarpis 2020 m. balandis – 2022 m. kovas
Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo bei pritaikymo projektai
Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo bei pritaikymo projektai: Kaimo vietovių kultūrinės savasties stiprinimas vystant tradicinius amatus ir turizmą
Projekto vertė 300 876,34 Eur ir ES finansavimas 270 788,70 Eur
Projekto laikotarpis 2019.06.19 – 2021.06.18
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis