*alt_site_homepage_image*

Konkursas UAB „Trakų paslaugos“ vadovo pareigoms užimti

UAB „Trakų paslaugos“ valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, 37 straipsnio 3 dalimi, 371 straipsniu, skelbia konkursą UAB „Trakų paslaugos“ direktoriaus pareigoms užimti.

Įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas: Uždaroji akcinė bendrovė Trakų paslaugos, buveinė – Aukštadvario g. 5, Trakai , Juridinio asmens kodas – 181522014.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas.
 2. Ne mažesnė kaip 2 metų vadovavimo bendrovei darbo patirtis.
 3. Turėti patirtį paslaugų teikimo sferoje, pageidautina komunaliniame sektoriuje.
 4. Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įmonės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje.
 5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą ir priežiūrą.
 6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus.
 7. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
 8. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
 9. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentų atrankos būdas: Bendrovės vadovo veiklos programos-vizijos – pristatymas ir pokalbis.

Pretendentų atranka vyks vadovaujantis  Konkurso UAB „Trakų paslaugos“ vadovo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašu  (toliau – Aprašas)

Dokumentai teikiami iki 2023 m. lapkričio 9 d. 17.00 val. UAB „Trakų paslaugos“ valdybai, adresu: Aukštadvario g. 5, Trakai  priimamasis, arba siunčiant notaro patvirtintas dokumentų kopijas registruotu laišku.

Numatomas atlygis: 2232 eurų (bruto), galimas priedas iki 50 procentų.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą UAB „Trakų paslaugos“ valdybai (Aprašo priedas Nr. 1).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 4. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ( pvz. darbo sutartys ir jos pakeitimai, įsakymų dėl paskyrimo į pareigas kopijos, darboviečių išrašai, SODROS išrašai ar kt.).
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 6. Užpildytą pretendento anketą ( Aprašo priedas Nr. 2).
 7. Bendrovės veiklos vizija (1 A4 psl).
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image